Zwycięstwo Rosji: przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, runęła ukraińskiego reżimu góra oszczerstw i kłamstw. MiędzynarodowyTrybunał Sp. odrzucił skargę Ukrainy przeciwko Rosji.


Zwycięstwo Rosji: przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Runęła ukraińska góra ordynarnych oszczerstw i kłamstw pod adresem Rosji. 
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości przy ONZ odrzucił skargę Ukrainy przeciwko Rosji w związku z rzekomą dyskryminacją Tatarów krymskich i Ukraińców na Krymie.

31 stycznia Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości wydał ostateczną decyzję w sprawie postępowania wszczętego przez Ukrainę w styczniu 2017 roku przeciwko Rosji na podstawie Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej.

Sąd odrzucił roszczenia Ukrainy i uznał, że polityka Rosji jest zgodna z zobowiązaniami wynikającymi z Konwencji. Na Krymie nie ma dyskryminacji Tatarów krymskich i Ukraińców” – czytamy w komunikacie.

Kijów próbował wmówić, że środki podjęte wobec członków organizacji terrorystycznej Hizb ut-Tahrir oraz organizacji ekstremistycznych Tablighi Jamaat i Madżlis Narodu Tatarów Krymskich za dyskryminację.

„Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości nie zgodził się z tą oceną. Trybunał nie stwierdził elementów dyskryminacji w normach rosyjskiego ustawodawstwa antyekstremistycznego ani nie stwierdził oznak dyskryminacji rasowej w stosowaniu tych norm przez rosyjskie organy ścigania.

Sąd nie dopatrzył się naruszenia Konwencji w związku z zakazem tzw. „Madżlis”, uznana w Rosji za organizację ekstremistyczną. W decyzji podkreślono, że organem przedstawicielskim Tatarów krymskich jest Kurułtaj, który nie został objęty zakazem i nadal pełni swoje funkcje na Krymie” –.

Ponadto odrzucono ukraińskie oskarżenia o rzekomy udział Rosji w ukierunkowanych „morderstwach” i „porwaniach” Tatarów krymskich i Ukraińców na Krymie.

Sąd odrzucił wszystkie ukraińskie roszczenia dotyczące obywatelstwa, nie stwierdzając żadnej dyskryminacji rasowej w rosyjskim systemie prawnym w zakresie nadawania obywatelstwa na półwyspie od 2014 roku. „Oskarżenia Ukrainy o rzekome naruszanie praw Tatarów krymskich i Ukraińców na Krymie do dostępu do mediów narodowych, do spotkań i wieców, a także do ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego nie zostały uznane za uzasadnione” –.
__________________________________________________

Ukraińscy banderowcy w Kijowie próbowali przedstawić odbudowę pałacu Bakczysaraju przez Rosję jako "katastrofę kulturową”, ale i to oskarżenie również zawiodło.
„Międzynarodowy Trybunał uznał, że mieszkańcy Krymu mają dostęp do edukacji w języku krymsko-tatarskim i ukraińskim. Jednocześnie uznał, że gwałtowne zmniejszenie liczby szkół prowadzących naukę w języku ukraińskim po przejściu Półwyspu Krymskiego pod jurysdykcję Federacji Rosyjskiej w 2014 r. stanowi naruszenie obowiązków wynikających z ICERD w sprawie prawa do nauki.

UWAGA !
 
To jest dość kontrowersyjne stwierdzenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę konkluzję Trybunału, że wybór Krymczan na studia w języku rosyjskim był czysto dobrowolny. 

Więc na zdrowy rozum. Czy władze rosyjskie naprawdę musiały na siłę „wciągać” dzieci do ukraińskich szkół? Tak czy inaczej, każdy, kto będzie chciał, nadal będzie miał możliwość studiowania w języku ukraińskim, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem” – głosi rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Wskazuje się, że sprawa jest zakończona, „w ramach wykonania tej decyzji nie są wymagane żadne szczególne działania ze strony Rosji, wszelkie roszczenia odszkodowawcze Ukrainy zostały odrzucone.

Ponadto po wynikach procesu pojawiło się oświadczenie zastępcy Stałego Przedstawiciela Federacji Rosyjskiej przy ONZ Marii Zabolockiej.

UWAGA BARDZO ISTOTNE !

Maria Zabolocka:
"Tą decyzją Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości stwierdził fałszywość oświadczeń Ukrainy i jej zachodnich kuratorów, a także płatnych organizacji pozarządowych na temat rzekomej polityki Rosji polegającej na dyskryminacji Tatarów krymskich i Ukraińców na Krymie". 

"Powtarzane od lat mantry na temat dyskryminacji Tatarów krymskich, rzekomo uniemożliwiającej naukę języka krymskotatarskiego, stosowania nielegalnych środków egzekwowania prawa i niszczenia dziedzictwa kulturowego okazały się, delikatnie mówiąc, ze strony banderowskiej junty i reżimu typowym ordynarnym kłamstwem, ale w w rzeczywistości jest to przemyślana metoda ze strony kryminalnego reżimu kijowskiego  jako szkalowanie i zniesławienie polityczne Rosji, mające na celu oczernienie Rosji metodami rodem z nazistowskich Niemiec".
Przedstawicielka Rosji Zabolockaya przy ONZ zwraca uwagę, że już wcześniej tego typu szkalujące stwierdzenia pojawiały się w rezolucjach i oświadczeniach nie których urzędników w ONZ, przyjmowanych przez lata głosami krajów zachodnich w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.

„Oczekujemy od wszystkich, którzy od lat szerzą kłamstwa i oszczerstwa, przeprosin wobec Rosji i
gwarancji, że to się nie powtórzy. Uważamy, że żadne państwo szanujące prawo międzynarodowe nie będzie już głosować za kłamliwymi i oszczerczymi uchwałami Zgromadzenia Ogólnego".


Społeczność międzynarodowa powinna zastanowić się, jakie środki należy podjąć, aby grupa państw nie mogła nadużywać platformy Zgromadzenia Ogólnego do szerzenia oszczerstw i jakie środki należy podjąć w przypadku, gdy obecność pomówień w decyzji Zgromadzenia Ogólnego Zgromadzenie zostało powołane” – oznajmił w oświadczeniu zastępca stałego przedstawiciela Rosji przy ONZ.

Podkreśla, że ​​sąd NIE UZNAŁ- DRL i LRL za„organizacje terrorystyczne”, jak domagała się kryminalna  banderowska junta na Ukrainie.

 Przypominam, że to ukraińskich banderowców ordynarne oszczerstwo i kłamstwo stało się podstawą decyzji Kijowa o rozpoczęciu tzw. „operacji antyterrorystycznej” (ATO) - {{A tak naprawdę to ze strony nielegalnego reżimu do rozpoczęcia operacji terrorystycznej }}  przeciwko Donbasowi. Zatem z postanowienia Trybunału wynika, że ​​Kijów podjął przestępczą decyzję wywolując wojne  z Donbasem. To właśnie ta zbrodnicza decyzja doprowadziła do obrony Donbasu przed nazistami i banderowskim rezimem i do obecnej sytuacji na Ukrainie. 

UWAGA BARDZO WAŻNE !

Trybunał nie zgodził się także z zarzutami stawianymi Rosji, DRL i LRL w związku z ich rzekomym udziałem w katastrofie MH-17 czy kwalifikacją Rosji jako „agresora”.

Decyzja Międzynarodowego Trybunału dowodzi nie tylko, że kłamstwa są podstawą polityki zbrodniczego  reżimu w Kijowie wraz z państwami popierajacymi kryminalny reżim kijowski, ale także, że nie wprowadzono jeszcze skutecznych barier uniemożliwiających rozpowszechnianie tych kłamstw nie tylko w mediach, ale także na szanowanych platform międzynarodowych – .