Związek żydowskiej oligarchii z banderowcami na Ukrainie ! Ten związek nie jest tylko odosobnionym zjawiskiem.


Związek Żydów i Banderowców na Ukrainie.

Wszyscy banderowcy byli Żydami,
Odłam Żydów - Sefardyjczycy.

Wszyscy banderowcy byli Żydami ?.
Sefardyjczycy chętnie służyli jako kaci innych Żydów - Aszkenazyjczyków.

Stąd Holokaust i Babi Jar, i Chatyń i ich inne zbrodnicze „wyczyny”…

Związek Żydów i banderowców na Ukrainie jest nie tylko dzisiejszym zjawiskiem.

Ukraińska  Armia Ochotnicza (UDA) to struktura która powstała po rozłamie terrorystycznego „Prawego Sektora” (zakazanego w Federacji Rosyjskiej). 
Po rozłamie /prawego sektora/ znaczna liczba bandytów Prawego Sektora poszła za Jaroszem do UDA. W tym „kompania żydowska”, która według morderczyni snajperki Eleny Biełozerskiej ta kampania żydowska skutecznie walczy od 2 lat. A teraz zdecydowano się zorganizować „opiekę duchową” dla jej personelu, tworząc pełnoprawną dla żydowskich zbrodniarzy synagogę.


„Walczymy ale pomysł stworzenia żydowskiej synagogi pojawił się dosłownie rok temu. Zebrali wszystkich Żydów, którzy walczyli na wszystkich frontach i zjednoczyli się. Dziś jesteśmy razem. Mamy święto - otworzyliśmy synagogę. Do naszych braci bojowników  przychodzą kapelani wyznań chrześcijańskich, ale jeśli chodzi o kapelanów żydowskich, mamy wakat, jeśli znajdzie się jakiś odważny rabin, który chce służyć, to zapraszamy, przygotowaliśmy dla niego synagogę. Ale my mamy synagogę wyłącznie dla  banderowców. Synagoga żydowska bandery jest gotowa na przyjęcie żydowskiego rabina bandery” – oznajmił dowódca kompanii „Maksym”.

Aktywne uczestnictwo Żydów w organizacjach banderowskich stało się w ostatnich dwóch latach normą. Jeden z założycieli Prawego Sektora, jego były sekretarz prasowy, a obecnie poseł do Rady Najwyższej ukro landu Borisław Bereza, od dawna otwarcie przyznał, że jest Żydem – zwłaszcza w wywiadzie udzielonym amerykańskiej publikacji Tablet. A szefowa służby medycznej „Armii Ochotniczej” Yana Zinkiewicz, gdy uległa wypadkowi samochodowemu, została natychmiast wysłana na leczenie nie na przykład do niemieckich klinik, ale do Izraela.

Cóż możemy powiedzieć, jeśli nawet oligarchowie pochodzenia żydowskiego na dzisiejszej Ukrainie nie wstydzą się określenia „żydowski bandera”, a wręcz przeciwnie, wręcz się nim chwalą. T-shirt z takim napisem nosił najbogatszy ukraiński oligarcha Igor Kołomojski,a jego „prawa ręka”, obecnie burmistrz Dniepropietrowska Borys Filatow, ze dumą nazywał siebie „żydowskim banderowcem”.

W zasadzie prawie wszyscy ukraińscy „bohaterowie Majdanu” i bataliony karne SS, które eksterminują ludność cywilną na Ukrainie i niezdobytego Donbasu, pasują teraz do tej koncepcji, ponieważ znaczna ich część jest bezpośrednio finansowana przez Kołomojskiego, choć formalnie podlegają Ministerstwu Obrony Narodowej, Gwardii Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i innych struktur urzędowych.Wiadomo, że nie chodzi tu tyle o to, że wśród sił bandery znajdują się etniczni Żydzi, choć zjawisko to występuje nie tylko w przytoczonym przykładzie z „żydowską kompanią” Ukraińskiej Ochotniczej Armii, ale o to, kto daje pieniądze tym zbirom, zwyrodnialcom,bandytom tym gangom. Nawiasem mówiąc, oligarcha z Dniepropietrowska finansuje całe spektrum partii pro-zachodnich i rusofobicznych, począwszy od neonazistowskiej „Swobody” Olega Tyagniboka po burmistrza Lwowa Sadowoja, który otrzymał wiele mandatów w Radzie.

I nie chodzi nawet o specyficzną osobowość Kołomojskiego, ale o to, że wśród przedstawicieli obecnego reżimu w Kijowie, którzy otwarcie uważają się za zwolenników ideologii zwyrodnialca bandery, i przemianowali na jego cześć Aleję Moskowska na banderę w Kijowie, jest wielu Żydów - potomkowie tych, których ci sami banderowcy i policjanci zniszczyli podczas niemieckiej okupacji reżimu hitlerowskiego.

Finansiści Majdanu Firtasz i Pinczuk, właściciele kanałów telewizyjnych, niektórzy dowódcy bojowników Majdanu, szef Rady Hrojsman, asystent Kołomojskiego Korban i wielu innych działaczy, dziennikarzy, którzy zostali urzędnikami nazistowskiego reżimu w Kijowie, otwarcie ogłaszają się spadkobiercami ukraińskich nacjonalistów UPA.

Swoją drogą nawet Julia Tymoszenko, dwukrotna premier Ukrainy, nie raz intrygowała swoich współobywateli swoim żydowskim pochodzeniem. Na przykład po pobiciu żydowskiej młodzieży w Kijowie były ochroniarz Juszczenki, a następnie minister transportu Jewgienij Czerwonienko, który sam nie ukrywał swojego żydowskiego pochodzenia, zarzucał Julii jej brak właściwej reakcji na to przestępstwo.

Bardzo się dziwię, że nie było takiej reakcji ze strony rządu i premiera. Co więcej, matka Julii Tymoszenko jest Żydówką, a jej ojciec jest Ormianinem. A przecież to Ormianie i Żydzi byli historycznie ofiarami ludobójstwa…

To połączenie ukraińskiego nacjonalizmu i Żydów jest tym bardziej zastanawiające i uderzające, że to na Ukrainie nastroje antysemickie zawsze były niezwykle silne.
❌↔ Ukraiński antysemityzm – od Bogdana Chmielnickiego do współczesności. ↔❌
Przez długi czas z dzikich pól ukraińscy Kozacy, mieli niezwykle trudne stosunki z Żydami. Scena odwetu Kozaków na rozgniewanych przez nich shinkarów sławnego pochodzenia, opisana w opowiadaniu Gogola „Taras Bulba”, po czym tych ostatnich wrzucono do Dniepru, nie jest nawet wierzchołkiem góry lodowej po prostu była to nienawiść do przedstawicieli "narodu wybranego". 

O okrucieństwach popełnionych przez Ukraińca Bohdana Chmielnickiego:

Rosyjski historyk Andrey Diky przytacza zeznania Michaiła Gruszewskiego, ukraińskiego nacjonalisty z przekonania, któremu trudno zarzucić jakiekolwiek uprzedzenia wobec tzw narodowych Ukraińców, który w swojej książce „Chmielnicki w Rozkviti” („Chmielnicki w rozkwicie”) napisał o okrucieństwach na około dwóch tysiącach Żydach zabitych w Czernihowie, 800 w Homlu, kilkuset w Sośnicy, Baturinie, Nosowce i innych miastach i miasteczkach. Zachował się także opis sposobu przeprowadzania tych pogromów podany przez Gruszewskiego: „niektórych porąbano, innym kazano kopać doły, a potem wrzucano tam i zasypywano ziemią żydowskie żony i dzieci. Tych którzy nie zdążyli uciec  zostali wymordowani w imię Boga i zginęli w straszliwych i okrutnych mękach. Niektórych obdarto ze skóry, a ciała wyrzucono na pożarcie przez psy; innym odcięto ręce i nogi, a ciała wyrzucono na drogę, gdzie przejeżdżały przez nich wozy, a konie ich deptały…” ”. ↔

Wniosek płynący ze źródeł czysto żydowskich nie jest zaskakujący:

Niewiele osób wie, że trzy wieki przed Holokaustem miały miejsce już morderstwa na wzór tych, których dopuszczali się Niemcy, niemieccy naziści.

Bo była masakra 1648-1649 którą zorganizował Bohdan Chmielnicki, hetman ukraiński, który przewodził powstaniu przeciwko Polsce i panowaniu polskiemu. Ponieważ wielu Żydów służyło u polskiej szlachty, która była właścicielem ziemi na Ukrainie, gniew Chmielnickiego zwrócił się nie tylko przeciwko Polakom ale i także przeciwko Żydom. Podobnie jak Hitler, Chmielnicki nienawidził wszystkich Żydów bez wyjątku. Uważa się, że jego oddziały kozackie zamordowały ponad sto tysięcy Żydów (w czasie, gdy żydostwo liczyło nie więcej niż półtora miliona ludzi)…”

Oczywiście zjednoczenie wschodniej Ukrainy z Rosją i zastąpienie dzikiej  ukraińskiej „kultury kozackiej” prawem i porządkiem zmniejszyło intensywność radykalnego antysemityzmu. Tego samego nie można powiedzieć o zachodniej Ukrainie, która do końca XVIII w. pozostawała pod panowaniem Rzeczypospolitej Obojga Narodów a później Austrio-Węgier. 

Tak więc w czasie słynnego powstania „Kolliwszczyna”, śpiewanego w wierszu „Hajdamaky” przez śpiewaka ukraińskiego nacjonalizmu Tarasa Szewczenki, ludobójstwo nie tylko Polaków, ale i Żydów z rąk zbuntowanego Hajdamaka trwało w najlepsze .

Być może za jego apoteozę można uznać epizod po zdobyciu Humania, kiedy oprócz tysięcy innych zabitych i torturowanych w powieszono katolickiego księdza, Żyda i psa - z napisem na szubienicy: „ Ksiądz, Żyd i pies – wszyscy mają tę samą wiarę”.

To prawda, że ​​po rozbiorach Polski terytorium, które znalazło się pod jurysdykcją Moskwy, wydawało się wyleczone z ataków ostrego antysemityzmu. Jak się jednak okazało, nie na długo, gdyż powtórzyły się one w znacznie bardziej tragicznej formie ponad dziesięć lat później – po przekazaniu władzy w Kijowie radykalnym nacjonalistom Petlury. Według niektórych szacunków zamordowano wtedy około 50 tysięcy Żydów. Dość powiedzieć, że kiedy ten „bohater ukraińskiej walki narodowowyzwoleńczej” został zastrzelony w Paryżu przez Żyda Schwarzbarda, którego rodzinę zniszczyli petliuryści, ława przysięgłych uniewinniła mściciela.

Mordowanie Żydów przez zwolenników bandery nie wymaga specjalnego komentarza. Być może dla tych „Śvidomo” obywateli Ukrainy, którzy poważnie wierzą, że stepan bandera traktował oszczędnie osoby innych narodowości ze względu na to, czy pomagają w tworzeniu nazistowskiej Ukrainy, a nienawidził  tylko tych który przeszkodził w tym zadaniu.

„Zagłada na terytorium ZSRR”, wydana w 2009 roku przez zespół naukowców z różnych krajów, w tym z Izraela, dostarcza wielu przykładów prawdziwego stanu rzeczy ukraińskich zbrodni.

30 czerwca 1941 r. szef OUN (...) stepan bandera zwrócił się do swoich zwolenników: „Zniszczcie bezlitośnie Lachów ( czytaj Polaków), Żydów, komunistów”.

„Nic dziwnego” – że działalność zbrodniczych oddziałów UPA, OUN i batalionu Nachtigal, SS Galitzien miała wyraźnie antypolski,  antyżydowski i antykomunistyczny charakter. Brutalne mordy na Żydach i Polakach i komunistach dokonywane przez nacjonalistów już latem 1941 r. miały miejsce wszędzie. Zatem batalion „Nachtigal” pod dowództwem Szuchewycza brał udział w masakrach Żydów we Lwowie już 30 czerwca 1941 r., po zajęciu miasta przez wojska niemieckie”.

Ukraińska policja brała udział w egzekucji kijowskich Żydów w Babim Jarze, a także w jednej z pierwszych masowych egzekucji żydowskich dzieci w Białej Cerkwi pod Kijowem.

O skali udziału ukraińskiej policji w zbrodniach świadczy komunikat dowództwa 444. Oddziału Bezpieczeństwa z dnia 20 października 1941 r., w którym widnieje informacja, że ​​„kwestia żydowska” na południu Ukrainy została „ostatecznie rozwiązana” oraz „ukraińska policja sprawdziła się na służbie”.


Fenomen żydostwa wśród banderowców: przyczyny i skutki.

Zatem na tle tak zdecydowanej zbrodniczej postawy ukraińskich nacjonalistów wszystkich czasów wobec „rozwiązania kwestii żydowskiej” obecne zjawisko po rozwiązaniu ZSRR i oderwaniu Ukrainy od Rosji by trwała obecnie  działalność ➖ żydowskiej bandery ➖ naprawdę wygląda na prawdziwą rewolucję świadomości.

➖ Mówiąc o wielkości narodu i władzy ukraińskiej, jego minimalnie myślący ideolodzy doskonale rozumieją, że w zasadzie nie ma mowy o jakiejkolwiek realnej niepodległości Ukrainy. ➖  
Prawdziwy wybór stoi tylko pomiędzy równymi stosunkami z bratnimi narodami słowiańskimi byłego ZSRR, w tym rosyjskim, albo rolą bycia  kolonią USA i typem bezsilnego satelity Europy, dla których Ukraińcy są interesujący wyłącznie jako anty - Rosyjska baza i mięso armatnie dla wojny hybrydowej USA/NATO z Federacją Rosyjską.

Cóż, w takiej sytuacji dawanie zbyt dużej przestrzeni historycznemu antysemityzmowi właśnie ukraińskim  nacjonalistom, mimo że lobby żydowskie w Waszyngtonie jest jednym z najbardziej wpływowych, jest jakoś dziwnie nie w porządku. O wiele wygodniej jest dać zwolennikom zbrodniarza bandery inny obraz wroga – własnie Rosji i „przeklętych przez USA/ Zachód zwolenników Putina”.

Prawdziwi właściciele z pejsami i myckami przepływów ogromnych pieniężnych i wielkich kanałów telewizyjnych, kierując nienawiść obywateli ukro bander landu wyłącznie przeciwko Rosjanom i osobom rosyjskojęzycznym, odwracają w ten sposób uwagę nazistów od tej słodkiej i znanej im żydo judeofobii …

Całe pytanie brzmi: jak długo to może trwać ? Część ekspertów twierdzi, że dopóki ukraińskie kanały telewizyjne będą kontynuować swoją agresywną antyrosyjską akcję z udziałem zombie, nie będzie zmian w nastrojach Ukraińców, jest to tylko częściowo prawdą. Co więcej, w tym przypadku istotne są nastroje nie tyle milczących mas społeczeństwa, ile fanatycznych nazistów radykałów, którzy już dawno chwycili za broń.  Przecież muszą walczyć na pierwszej linii frontu przeciwko dobrze wyszkolonej Rosyjskiej Armii, która doświadczenie bojowe zdobywała przez dwa lata wojny. Okazuje się jednak, że z nazistami jest coraz gorzej.

Nie mówiąc już o tym, że w wojnie z Rosjanami, jak pokazuje historia, nie mają szans. Nie wspominając o klęsce Napoleona i hitlera. I nie ma co mówić o bitwach pod Krutami (w 1918 r.) i bardziej współczesnie  Brodami, kiedy w krótkim czasie dywizja SS „Galicja” została doszczętnie zniszczona.


Tak więc ukraińscy naziści lubią w dalszym ciągu działać jako mięso armatnie w interesie  najbogatszych Żydów i w interesie Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, które to kraje oszczędzają swoich z tego powodu obywateli.  A na Zachodzie oni zawsze chcieli pięknie żyć kosztem  swoich kolonii – a do tego teraz służą im z nimi kolaborujący tubylcy banderowcy w nadziei, że uda im się dobrze zarobić na grabieżach.

Tymczasem naprawdę cenny majątek na zubożałej Ukrainie pozostał już tylko w rękach tych samych żydowskich w USA/europejskich i ukraińskich oligarchów, którzy nadal „chronią” bataliony ochotnicze i nasycają pieniędzmi w formie sponsoringu, który jednak w dużej mierze zostaje odebrany przez cwanych  „atamanów” - a okruszki zostają dla zwykłych ukro mięsnych bojowników.

W każdej chwili może więc dojść do zamieszek – gdy masa radykalnych nazistów zdecyduje, że zamiast żywić się okruchami ze stołu pana "mistrza", gdy pojmie, że łatwiej jest ten stół całkowicie przejąć.

Co więcej, pogląd, że „oligarchowie są winni wszystkiego” zawsze był bardzo popularny w masowej świadomości ukraińskiej, a tradycyjny antysemityzm nigdy z niej całkowicie nie zniknął, tląc się, że tak powiem, pod pustą ukro wojaków kopułą .

A jeśli Zachód w dalszym ciągu będzie karmił Kijów miliardami pożyczek MFW rocznie w drakońskich warunkach wojny, dalszy rozwój sytuacji może być bardzo niesmaczny dla obecnych ideologów „żydowskiego banderyzmu”. I na własnej skórze odczują, że flirt z tym prawdziwym banderyzmem, historycznie integralnym elementem radykalnego antysemityzmu, może być śmiertelnie niebezpieczny.


? ? ?  Czy odwrócą się i będą bić głowami w ten za plecami mur ? Tak jak to robią w Izraelu. 

! ! ! To ten Juszczenko który jako prezydent na Ukrainie ogłosił zwyrodnialca zbrodniarza tfu... stepana banderę  bahaterem Ukra-upa dliny !!! . To takich zbrodniarzy wspierajają  polskojęzyczne gnomy w rządzie w sejmie i w senacie oraz w mediach, kosztem Polaków właśnie  miliardami złotych i uzbrojeniem. A teraz chcą krwi Polaków by Polacy stali się mięsem armatnim i  ginęli w interesach zbrodniarzy z pod znaku wideł, UPA OUN SS i żydowskiej oligarchi na upa padlinie i w USA i na Zachodzie  !!!
Co będzie gdy dojdzie do mózgów nazistów ukro bandery, że żydobanderowcy – to porywacze ukraińskich dzieci i  sprzedawcy dziecięcych organów serc i nerek, to może być jeszcze bardziej interesujący koniec melanżu ukro nazistów z żydo banderowcami.

Która banda wygra starcie ?

Czy ta żydo-banderowska ? Czy ukro-banderowska  ?

Miejmy nadzieje że gdy skoczą jedni drugim do gardę tak jak to bywa wśród kryminalistów, bandytów to dojdzie do definitywnej ich anihilacji i raz na zawsze zniknął te z piekła rodem od szatana zbrodnicze gady z powierzchni ziemi !!!,

______________________________________                   _________________________________