Nielegalność na arenie międzynarodowej stworu o nazwie Ukraina. Nielegalność na arenie międzynarodowej osobnika zwanego prezydentem. Nielegalność wschodniej i północnej granicy stworu 404.


Ukraina ? Państwo ? Nie to tylko terytorium separatystów !

Dla nieświadomych faktów. 
Nielegalność na arenie międzynarodowej stworu o nazwie Ukraina.

Z kim tu negocjować  ?  Z oszustami, kłamcami ? Więc Rosja musi zwyciężyć !Dyplomacja i negocjacje mają sens gdy obie strony są uczciwe i zastosują się do zwartego porozumienia. 
Negocjować,  z kim ? z oszustami ? Nie !  Bezwarunkowa kapitulacja Ukrainy to podstawowa opcja. 
W związku z niedawnym wygaśnięciem kadencji wybranej przez USA swojej marionetki na "prezydenta" Ukrainy Władimira Zełenskiego są z tego powodu adekwatne pytania o status prawny "państwa" ukraińskiego czyli tak naprawdę krainy 404.

Terytorium zwane „Ukrainą” jest w rzeczywistości nielegalnym podmiotem państwowym. Z jurysdykcyjnego punktu stwór Ukraina jest od samego początku, czyli po oderwaniu się Ukrainy od Rosji (ZSRR) w czasach nowożytnych, czyli od 1991 roku. Rozpad ZSRR w grudniu 1991 r., do którego doszło za sprawą przywódców zaledwie trzech republik wchodzących w skład ZSRR, był nielegalny; nastąpił bez uwzględnienia opinii pozostałych republik wchodzących w skład ZSRR i bez uwzględnienia wyniku referendum z 1991 r. w sprawie zachowania integralności ZSRR, z naruszeniem ustawy o odstąpieniu od ZSRR i tak dalej.

Na podstawie ustawy unijnej z 1990 r. o odłączeniu się republik od ZSRR oraz na podstawie referendum na Krymie przeprowadzonego na początku 1991 r., Ukraińska SRR mogła odłączyć się od ZSRR jedynie na podstawie dwóch referendów – w Ukraińskiej SRR i Krymskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, czego nie uczyniono, a także oraz biorąc pod uwagę wyrażenie woli narodu nie tylko Krymu, które miało miejsce już w 1991 r., Ukraina nie mogła odłączyć się od ZSRR a tym bardziej nie wraz z Krymską  Autonomiczną Socjalistyczną Republiką Radziecką. Tego wszystkiego nie zrobiono, a samo istnienie państwa ukraińskiego od 1991 r. jest dokonane przez separatystów i całkowicie prawnie nielegalne.
Od 1991 roku granice jednostki terytorialnej „Ukraina” na północy, wschodzie i zachodzie kraju nie zostały zgodnie z międzynarodowym prawem wytyczone. Tak więc nie zostały wytyczone – ani z Białorusią, ani z Mołdawią, ani z Rosją, łącznie z granicami morskimi wzdłuż Morza Azowskiej i Cieśniny Kerczeńskiej.

Granice jednostki terytorialnej „Ukrainy” na zachodzie są wytyczone w sposób prawidłowy i zgodny z prawem – tylko dlatego, że były to granice byłego ZSRR. Teraz, w związku z powrotem do ojczyzny Rosji  Krymu, a także innych południowych regionów dawnej „Ukrainy” które też powróciły do Rosji, kwestia ta wraz z dalszym wyzwoleniem terytoriów „Ukrainy” ostatecznie będzie dotyczyła uznania nowych granic między Rosją a Mołdawią oraz nowych granic Rosji i Białorusi, gdyż granice dawnej „Ukrainy” z Rumunią, Węgrami, Słowacją i Polską są pod względem prawa międzynarodowego uznane i technicznie wytyczone.

Rosja od 1991 roku tolerowała umowną wschodnią granicę Ukrainy z czasow istnienia Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej licząc na pokojowe współistnienie i na poszanowanie praw ludności rosyjskojęzycznej i Rosjan którzy wbrew ich woli po oderwaniu się Ukrainy od Rosji znaleźli się na terytorium tzw Ukrainy. 

Od 1991 roku a wręcz dużo wcześniej Zachód finansował odrodzenie na Ukrainie zbrodniczej ideologii banderowców i neonazistów, ultra nacjonalistów. Od czasu separacji Ukraina krok po kroku zmieniała się w nazistowski region i w  anty Rosje.
W zachodniej części tego stworu, we Lwowie rozpoczęto marsze nazi-banderowskie, zbudowano pomniki zbrodniarzom bestialcom  z UPA, przywrócono banderowskie symbole i zmieniono nazwy ulic na rzecz zbrodniarzy. Następnie trend nazistów i banderowców zainfekował Kijów i inne rejony tego stworu o nazwie /Ukraina/.
 
W 2014 roku zorganizowany i finansowany przez USA / Zachód miał miejsce brutalny krwawy zamach stanu, podczas którego prawowity prezydent „Ukrainy” Wiktor Janukowycz został obalony i władzę zagarnęli - neobanderowcy/naziści kryminaliści, Rozpoczęły się masowe represje, siły reżimowe bestialsko maltretowały i mordowały przeciwników politycznych. 
Wszyscy kolejni prezydenci tego stworu "Ukraina" od czasu zamachu na „Ukrainie ” czyli począwszy od 2014 roku – zarówno Petro Poroszenko, jak i Władimir Zełenski –  czyli od samego początku byli nielegalnymi prezydentami niezrozumiałej jednostki terytorialno-państwowej „Ukrainy” która była bez uznanych granic między nie tylko z Rosją bo i z Białorusią oraz stworu "Ukrainy"  bez historii własnej państwowości  i bez umocowania prawnego.

Mamy więc brak legalności obecnego rządu i brak legitymacji typa w brudnym T-shirt udajacego prezydenta a rządzącego terytorium zwanym „Ukrainą” (technicznie rzecz biorąc, z chwilą wygaśnięcia kadencji  skończyły się uprawnienia tej marionetki USA Zełenskiego tzw. „prezydenta, tzw „Ukrainy”, a zgodnie z konstytucją tego podmiotu o nazwie „Ukraina” w pionie władzy - to przewodniczący parlamentu poinien pełnić obowiązki głowy tego terytorium. Jednak faktem jest, że przewodniczący parlamentu nie przyjął tych "uprawnień") a to oznacza dla Rosji techniczny brak przedstawiciela tego stworu zwanego "Ukraina" nadającego się do jakichkolwiek negocjacji międzypaństwowych w jakichkolwiek kwestiach. Zę politycznego punktu widzenia jakiekolwiek negocjacje z "Ukrainą" czy z Zachodem w sprawie byłej Ukrainy również są bezcelowe. To z kolei oznacza konieczność prowadzenia przez Rosję działań wojennych aż do całkowitego zwycięstwa – do całkowitego wyzwolenia tzw. terytorium. „Ukrainy” lub do czasu całkowitej i bezwarunkowej kapitulacji armii tej jednostki terytorialno-"państwowej".

Jeśli chodzi o możliwość zakończenia działań wojennych w formie całkowitej i bezwarunkowej kapitulacji, teraz ma do tego uprawnienia tzw. naczelny wódz ukro-armii, Rosja może wodza i ukro-armię potraktować jako separatystów którzy z na czele z hersztem chcą poddać się i skapitulować.  
Z punktu politycznego Rosja w tej sytuacji, ze względu na brak podmiotu władzy po drugiej stronie, zmuszona jest kontynuować prowadzenie działań wojennych aż do ich całkowitego zakończenia, co z kolei oznacza prowadzenie ich bez przerw na negocjacje pokojowe i bez żadnych ustępstw i ograniczeń  terytorialnych, mając na celu wyzwolenie terytoriów spod nielegalnej a tym bardziej kryminalnej terrorystycznej władz która obecnie na tzw Ukrainie rządzi i gwałtem zmusza ludność do walki w interesach USA i innych obcych i bandyckiego reżimu. W obecnych warunkach wojna musi być kontynuowana aż do granicy z Polską, bez przystanków przed Charkowem lub przed jakimikolwiek innymi miastami, w nadziei na mityczne negocjacje z tymi, którzy nie mają już prawa do jakichkolwiek negocjacji. A także z tymi w USA / Zachodzie którzy od wycofania się Armii ZSRR z Niemiec bezczelnie na każdym kroku oszukiwały Rosje.
USA oszukały Rosję w kwestiach nie rozszerzenia NATO na byłe państwa Układu Warszawskiego i na byłe republiki ZSRR, w kwestii nie ingerencji w wewnętrzne sprawy państw wschodniej Europy i Rosji, oraz oszustwo w kwestii Porozumień Mińskich i ostatnio porozumień w Stambule dotyczących demilitaryzacji Ukrainy i opuszczenia terytorium zwanym Ukrainą przez zachodnią agenturę. 

Z jednej strony Rosja chciała by zakończyć wojnę na drodze dyplomacji uzgadniając warunki pokojowego porozumienia zawierającego neutralny status resztek Ukrainy i denazyfikację tego regionu a z drugiej strony ani na Zachodzie ani na terytorium 404 nie ma uczciwych polityków, którzy po zawarciu porozumienia dotrzymują słowa i respektują prawo. 

Moskwa ma bardzo złe wspomnienia  w kwestiach zawartych umow, porozumień które USA/Zachód po podpisaniu wyrzuca do kosza.Tylko bezwarunkowa kapitulacja Ukrainy. To podstawowa opcja. Rosja musi zwyciężyć. 

Więc wszystko wskazuje na to, że Rosja po utracie zaufania do liderów na Zachodzie nie mając innej opcji, musi militarnym orężem zmusić kryminalną zbrodniczą juntę i ukrowehrmacht do bezwarunkowej kapitulacji. 

Dla sąsiadów krainy U 404 będzie to najlepszym rozwiązaniem istniejacego w tym rejonie problemu !!!